Menu

Kryej donacion

Ruajtja e natyrës nuk është një punë e lehtë! Një veprimtari e tillë kërkon kohë, dedikim, pasion dhe këmbëngulje. Por, mbi të gjitha, kërkon fonde të vazhdueshme! Kontributi juaj do të na ndihmojë së tepërmi në punën tonë për ruajtjen e mjedisit natyror në Shqipëri. Çdo donacion, pavarësisht shumës, është njësoj i mirëpritur në organizatën tonë. Të tilla kontribute na ndihmojnë në implementimin e masave ruajtëse për specie apo habitate të rrezikuar. Hapa të tillë, si ky i juaji, janë ato që bëjnë diferencën për ruajtjen e natyrës!

 
 
 
Informacion mbi llogarinë:

Emri bankës: Raiffeisen Bank

Adresa: Rr. e Kavajes, Tirana, Albania

Emri llogarisë: SHOQATA RUAJTJES DHE MBROJTJES SE MJEDISIT

IBAN (EUR): AL43202110130000008004004409

IBAN (Lek): AL65202110130000000100004409

SWIFT Code: SGSBALTX

  TOP