Mbrojtja e natyrës nuk është një detyrë e lehtë! Kërkon kohë, përkushtim, pasion dhe këmbëngulje. Por mbi të gjitha kërkon financim! Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri. Çdo donacion, i vogël apo i madh, është po aq i mirëpritur për të na mundësuar zbatimin e aktiviteteve më të forta të ruajtjes për speciet dhe habitatet e kërcënuara. Ju falënderojmë me gjithë zemër që keni bërë një ndryshim në ruajtjen e natyrës!

Dhuro me PayPal

Llogaria Wire Transfer