Bledi Hoxha

Menaxher Projektesh

Bledi është biolog. Ka studiuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës. Ai u bashkua me ekipin PPNEA në vitin 2009 si vullnetar dhe që nga viti 2013 ai menaxhon Programin e Rimëkëmbjes së Rrëqebullit Ballkanik. Ai ka ndjekur disa kurse për biologjinë dhe ruajtjen e kafshëve të egra dhe ka një përvojë 10 vjeçare në kërkimin dhe monitorimin e rrëqebullit, ariut, ujkut dhe çakalit të artë në studime të ndryshme në rajonet shqiptare. Ai është shumë i zoti në gjurmimin e borës, telemetrinë, kapjen e kamerave etj dhe kërkimin e tij kryesor mbi ekologjinë dhe ruajtjen e mishngrënësve në shkallë të gjerë.