Syri Gjelbër u lançua për herë të parë në vitin 2017 në kuadër të projektit “Rojtarët e Mjedisit – Të mbrojmë së bashku atë që na takon”. Misioni ynë është të raportojmë krimet mjedisore në të gjithë Shqipërinë dhe të ndihmojmë në ruajtjen e vlerave të mrekullueshme të biodiversitetit të vendit tonë të vogël!

Lexo më shumë

Qendra për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), në partneritet me partnerin bullgar të BirdLife, Shoqata Bullgare për Mbrojtjen e Shpendëve (BSPB) nisi zbatimin e fazës së dytë të “Toka e Shqiponjave dhe Kështjellave” me titullin e plotë “Toka e Kështjellave dhe Shqiponjave: Menaxhimi i integruar pjesëmarrës për biodiversitetin bregdetar shqiptar”.

Lexo më shumë

Donate

Your financial contribution can be of massive help for us to work on safeguarding the future of the natural environment in Albania.
Donate Now