Eljona Pujo

Financiere

Eljona është oficere e financave pranë PPNEA. Ajo ka një eksperiencë shumë të gjatë në fushën e financës, dhe ka rreth 5 vite që është pjesë e PPNEA-s.