Kejsi Haxhiraj

Financiere

Kejsi ka përfunduar studimet e larta në fushën e Menaxhimit të Biznesit pranë Albanian University. Ajo është duke përfunduar një program Master Profesional
(MA) në fushën Financë – Kontabilitet – Auditim pranë Universitetit të Tiranës. Kejsi është përgjegjëse për raportimet financiare pranë PPNEA-s.