Kostandin Xhaho

Oficer lokal

Kostandini është koordinator i zyrës lokale të PPNEA-s, në Nartë, Vlorë. Ai gjithashtu është i angazhuar në projektin e fokës së Mesdheut, një nga gjitarët detarë më të rrezikuar në Tokë.