LEC II

Toka e shqiponjave dhe kështjellave: Menaxhimi i integruar i biodiversitetit në bregdetin e Shqipërisë

 

Qendra për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), në partneritet me partnerin bullgar të BirdLife, Shoqata Bullgare për Mbrojtjen e Shpendëve (BSPB) nisi zbatimin e fazës së dytë të “Toka e Shqiponjave dhe Kështjellave” me titullin e plotë “Toka e Kështjellave dhe Shqiponjave: Menaxhimi i integruar pjesëmarrës për biodiversitetin bregdetar shqiptar”.

Ky projekt, po ashtu edhe faza e parë financohet nga Fondi i Partneritetit të Ekosistemit Kritik (CEPF). CEPF është një nismë e përbashkët e l’Agence Française de Développement, Conservation International, Bashkimi Evropian, Global Environment Facility, Qeveria e Japonisë, Fondacioni MacArthur dhe Banka Botërore.
Projekti ynë është në përputhje me CEPF, Drejtimi Strategjik 1: Mbështetja e shoqërisë civile për të angazhuar palët e interesuara në demonstrimin e qasjeve të integruara për ruajtjen e biodiversitetit në zonat bregdetare.

Të gjitha veprimet tona trajtojnë tre përparësitë e investimeve të mëposhtme:

    • Angazhimi i aktorëve lokalë në veprimet e ruajtjes që adresojnë kërcënimet ndaj elementëve kyç të biodiversitetit në zonat prioritare të biodiversitetit në zonën bregdetare.
    • Angazhimi i palëve të interesuara të sektorit privat për të adoptuar praktika të qëndrueshme që japin ndikime pozitive për ruajtjen në zonat kryesore prioritare të biodiversitetit në zonën bregdetare.
    • Mbështetja e shoqërisë civile për t’u angazhuar me qeveritë lokale ose kombëtare për të integruar ruajtjen e biodiversitetit në menaxhimin e integruar të zonës bregdetare, përdorimin e tokës dhe procesin e planifikimit të zhvillimit.

Projekti fokusohet në dy Zona kyç të biodiversitetit të identifikuara përgjatë vijës bregdetare shqiptare si zona Vjosë-Nartë (ALB24) dhe zona e gjirit të Sarandës – Parku Kombëtar i Butrintit (ALB 04). Faza I është zbatuar nga viti 2013 deri në vitin 2017.

Afati kohor (Faza II):
2019 – 2021

Financimi:
Fondi Kritik i Partneritetit të Ekosistemit (CEPF)