MBËSHTETJE PËR MENAXHIMIN E ZONAVE TË MBROJTURA NË RAJONIN KUFIRI TË SHQIPËRISË, KOSOVËS DHE MAQEDONISË VERIORE NË MONITORIMIN E LLOJEVE TË RREZIKUARA

Hyrje:

Korab – Koritnik / Sharr është një zonë ndërkufitare e ndarë ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Për shkak të biodiversitetit të pasur dhe luginave të tjera natyrore, kjo zone mbrohet me ligj në Shqipëri dhe Kosovë, ndërsa Maqedonia e Veriut po ndërmerr hapa të rëndësishëm drejt shpalljes së saj zonë e mbrojtur. Nëpërmjet këtij projekti, PPNEA synon të rrisë kapacitetet rajonale për monitorimin e specieve të rrezikuara dhe të gjenerojë, për herë të parë, të dhëna rajonale në lidhje me shpërndarjen e kafshëve të egra në zonë. Ekipi ynë do të zhvillojë sesione teorike dhe praktike me palët e interesuara fqinje, për t’u mësuar atyre praktikat më të mira në lidhje me monitorimin e specieve të rrezikuara.

 

Qëllimi i projektit:

  • Ngritja e kapaciteteve rajonale për monitorimin e kafshëve të egra;

 

Veprimet:

  • Vazhdoni sesione teorike dhe praktike rreth përdorimit të kurtheve të kamerës;
  • Dhuroni 8 kurthe kamerash dhe pajisje shtesë mbështetëse për secilin prej palëve të interesuara rajonale;
  • Kryer një studim rajonal të kamerës;
  • Krijoni një raport të detajuar në lidhje me shpërndarjen e kafshëve të egra.

 

Financuar:

GIZ

Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Zbatimi i Marrëveshjeve të Biodiversitetit (ORF BDU)

 

Afati kohor:

2019 – 2021

 

Personi i kontaktit:

Olsion Lama, Menaxher i Projektit PPNEA

Email: [email protected]

Dhuroni

Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro