Olsion Lama

Menaxher Projekti

Olsi punon në PPNEA si koordinator projekti dhe specialist i zonave të mbrojtura dhe faunës. Ai është i përfshirë në projekte që lidhen me ruajtjen dhe monitorimin e mishngrënësve të rrezikuar. Interesat e tij kërkimore përfshijnë, por nuk kufizohen në mishngrënës të mëdhenj, gjitarë të vegjël dhe shpendë. Olsi është gjithashtu një ekspert i lidhur me aspekte të ndryshme mjedisore për shkak të përvojës së tij të gjerë.