Stephanie Gentle

Menaxhere Projekti

Stephanie ka përfunduar studimet pasuniversitare në Politika Ndërkombëtare të Mjedisit në Institutin Middlebury për Studime Ndërkombëtare në Monterey, Kaliforni. Interesat e saj kryesore kërkimore janë ruajtja e peizazheve malore ndërkufitare dhe marrëdhëniet e ndërsjella midis njerëzve dhe natyrës. Stephanie menaxhon dhe asiston në projekte ndërkufitare që lidhen me zonat e mbrojtura dhe përmirësimin e planifikimit hapësinor për përdorimin e territorit.