Adnand Bego

Asistent në Zyrën Vendore Prespë

Njihuni me Adnandin, Inxhinier Agro-Mjedisor i diplomuar me Master në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Pasioni i Adnand qëndron në fushën ekologjike dhe mjedisore, ku ai është i pëkurshtuar për të ndarë ekspertizën e tij.