Aleksandër Trajçe

Drejtori Ekzekutiv

Aleksandër është përfshirë në punën e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri që nga viti 2004, duke qenë i lidhur me PPNEA, duke filluar si vullnetar dhe më pas në kërkim dhe menaxher projekti për kafshët e egra dhe së fundi, që nga janari 2018, si drejtor ekzekutiv i kësaj organizate. Ai ka një MSc në Biodiversitet, Konservim dhe Menaxhim nga Universiteti i Oksfordit (2009-2010) dhe një doktoraturë në Antropologjinë Mjedisore nga Universiteti i Roehampton, Londër (2013-2017). Aleksandër është anëtar i dy grupeve të specializuara të IUCN SSC: Iniciativa e Mishngrënësit të Mëdhenj për Evropën dhe Grupi i Specialistëve të Ariut. Ai është i interesuar për avancimin e punës së ruajtjes së natyrës në vend bazuar në parimet e kërkimit të shëndoshë shkencor dhe prioritizimin e kontekstit lokal në ruajtje. Ai ishte i nominuar për Çmimin e Ardhmërisë për Natyrën në vitin 2013, një nder prestigjioz ndërkombëtar që u jepet konservatorëve të rinj, të talentuar dhe ambiciozë të angazhuar për mbrojtjen e specieve të rrezikuara në mbarë botën.