Baldosa

Baldosa

Baldosa (Meles meles)

Pesë fakte interesante:

– Baldosat i përkasin familjes Mustelidae.

– Ekzistojnë 11 lloje të ndryshme.

– Ato jetojnë në grupe prej 2-23 individësh. Mesatarisht këto grupe kanë një përbërje prej 6 individësh duke perfshire dhe pasardhësit e tyre; madhësia e grupit varet nga cilësia dhe sasia e ushqimit.

– Të vegjëlit largohen nga streha kur janë rreth 6 muajsh.

– Baldosat janë specie të përfshira në listën e IUCN dhe Listës së Kuqe Shqiptare të Specieve të Rrezikuara.

Postime të ngjashme