BASHKOHUNI ME NE NË TAKIMIN E DYTË TË FORUMIT TË QYTETARËVE PËR ZONAT E MBROJTURA!

BASHKOHUNI ME NE NË TAKIMIN E DYTË TË FORUMIT TË QYTETARËVE PËR ZONAT E MBROJTURA!

BASHKOHUNI ME NE NË TAKIMIN E DYTË TË FORUMIT QYTETAR PËR ZONAT E MBROJTURA!

Pas takimit të parë në 4 Mars, ku qytetarët e shqetësuar u mblodhën për të adresuar veprimet legjislative që kërcënojnë Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë, ne po mblidhemi përsëri.

📅 Data: 12 mars

🕕 Ora: 18:00

📍 Vendndodhja: Destil Creative Hub

Ndryshimet e fundit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.81/2017 Për Zonat e Mbrojtura”, paraqesin rreziqe të konsiderueshme për zonat tona të mbrojtura, duke synuar shndërrimin e tyre në qendra të turizmit masiv dhe resorte luksoze.

Le të bashkohemi edhe një herë, jo vetëm si individë, por si një komunitet i përkushtuar!

 

Postime të ngjashme