Çfarë mund të bëjë secili prej nesh për ruajtjen e llojit të rrallë në vendin tonë, Fokës së Mesdheut?

Çfarë mund të bëjë secili prej nesh për ruajtjen e llojit të rrallë në vendin tonë, Fokës së Mesdheut?

PPNEA në datat 14 dhe15 Shkurt realizoi disa orë edukative pranë fëmijëve të Shkollës së Mesme të Bashkuar “Spiro Gjiknuri” dhe Shkollën “5 Deshmorët”, me fokus ruajtjen e fokës së Mesdheut (Monachus monachus).

Nxënësit nëpërmjet lojërave “Mos u Nxeh”, “Kriporja e Fokës” dhe fletëpalosjeve plot informacione, u njohën rreth biologjisë, morfologjisë dhe ekologjisë së llojit si dhe rëndësisë së ruajtjes së tij për një ekuilibër natyror sa më të qëndrueshëm të ekosistemit ujor në zonat e mbrojtura detare Karaburun – Sazan dhe Porto Palermo – Llaman, ku ky lloj është i pranishëm.

Duke synuar dhe rritjen e grupit RINT (Rescue and Information Network Team) në zona kyçe, potenciale për Fokën e Mesdheut në Himarë dhe Sarandë dhe për të shprehur mirënjohjen tonë për peshkatarët e zonës, realizuam edhe një takim me këtë grup, për të diskutuar mbi ecurinë e studimeve që po realizojmë.

Falenderojmë ADZM Vlorë, Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura, Vlorë për bashkëpunimin në realizimin e këtij aktiviteti.

Postime të ngjashme