Dea Zyruku

Menaxher Projekti

Dea është diplomuar për Biologji Mjedisi në Universitetin e Tiranës. Ajo është e apasionuar ndaj ruajtjes së natyrës dhe fokusi i saj kërkimor janë ekosistemet e ujërave të ëmbla dhe shpendët. Ajo menaxhon një projekt ndërkufitar të fokusuar në përmirësimin e planifikimit hapësinor në Brezin e Gjelbër, Ballkan dhe asiston në projekte që lidhen me monitorimin e shpendëve dhe ruajtjen e habitateve.