Dea Zyruku

Menaxher Projektesh

Dea është Biologe Mjedisore e diplomuar në Universitetin e Tiranës. Ajo është e apasionuar pas ruajtjes së natyrës dhe fokusi i saj kërkimor janë ekosistemet e ujërave të ëmbla dhe zogjtë. Ajo po menaxhon një projekt ndërkufitar të fokusuar në përmirësimin e planifikimit hapësinor dhe të përdorimit të tokës në Brezin e Gjelbër Ballkanik dhe është duke asistuar në projektet që lidhen me monitorimin e shpendëve dhe ruajtjen e habitateve.