DOMOSDOSHMËRI PËR TË REAGUAR SA MË PARË!

DOMOSDOSHMËRI PËR TË REAGUAR SA MË PARË!

Deklarata jonë e fundit për shtyp sjell në vëmendje humbjen alarmante të pyjeve në rajonet e Munellës dhe Polis-Gur i Zi-Valamara, habitate kritike për rrëqebullin e Ballkanit në Shqipëri.

Rezultatet e këtij studimi tregojnë qartë se në të dyja zonat, shkalla e humbjes së pyjeve është më e lartë se ajo e ripërtëritjes. Shqetësuese është humbja e pyjeve nga zjarret dhe prerjet.

Lexoni më shumë për studimin e vlerësimit këtu:

https://ppnea.org/vleresimi-i-humbjeve-te-pyjeve-ne…/

Postime të ngjashme