Emir Gjyzeli

Asistent projekti

Emiri ka studiuar për Planifikim Urban dhe Menaxhim në Universitetin Polis. Puna e tij në organizatë është e lidhur kryesisht me kërkimin shkencor dhe GIS. Ai është i përfshirë në projektet që kanë fokus ruajtjen e fokës së Mesdheut dhe ariut të murrmë, si dhe në rritjen e ndërgjegjësimit për helmimin e jetës së egër në vendet e Ballkanit.