Menu

Bëhu pjesë e eventeve tona të ardhshme!

Ruajtja e mjedisit natyror, përtej implementimit të masave konkrete, kërkon punë lobuese, evente publike, si dhe orë edukative, në mënyrë që të adresohen nevojat për ndryshim!

Më poshtë mund të lexoni mbi eventet tona të ardhshme, mënyrën se si mund të bëheni pjesë, e shumë detaje të tjera.

Ne jemi vazhdimisht në kërkim të individëve të angazhuar në kauzën e ruajtjes së mjedisit natyror!

PPNEA je ti!

Ditët informuese për rajonin Korab - Koritnik / Sharr (16 - 18 Dhjetor)

  TOP