RUAJTJA DHE MBROJTJA E NATYRËS NË BASENIN NDËRKUFITAR TË PRESPËS NËPËRMJET FORCIMIT TË RRJETIT TË ORGANIZATAVE MJEDISORE

PrespaNet në vitin 2018 filloi me zbatimin e projektit të parë të përbashkët ndërkufitar “Forcimi i ruajtjes së udhëhequr nga OJQ në Basenin Ndërkufitar të Prespës” financuar nga PONT- Prespa Ohër Nature Trust dhe Fondacioni Bamirës Aage V. Jensen me mbështetjen e EuroNatur.

Në Shqipëri, projekti po zbatohet në zonën e Parkut Kombëtar të Prespës, në territorin nën kufijtë administrativ të Bashkisë Pustec që përfshin fshatrat Zaroshkë, Diellas, Pustec, Lajthize, Gollomboç, Goricë. e vogël, Gorica e Madhe, Kallamas dhe Cerje gjithashtu fshatrat që ndodhen pranë zonës së Liqenit të Prespës së Vogël Tren, Zagradec dhe Shuec që janë nën kufijtë administrativë të Bashkisë Devoll. E gjithë zona ndodhet nën kufijtë administrativë të qarkut të Korçës. Megjithatë, shumica e veprimeve të propozuara synojnë të jenë në përputhje me një kontekst ndërkufitar, në të cilin PPNEA punon si pjesë e PrespaNet.

Veprimet e shtyllave kanë një objektiv të përgjithshëm për të mbështetur një shumëllojshmëri veprimesh të cilat do të forcojnë më tej punën e ruajtjes të udhëhequr nga OJQ-të e PPNEA dhe partnerëve të saj PrespaNet në Prespë, përmes disa aktiviteteve të angazhimit lokal dhe pranisë së vendosur lokale përmes hapjes. të zyrave lokale në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut.

Puna e projektit të Prespa Net është e ndarë në shtylla të ndryshme duke ndërmarrë veprime të përbashkëta pilot të zbatuara në të njëjtën kohë në të tre anët e pellgut, me aktivitete të planifikuara mirë duke ofruar gjithashtu produkte përfundimtare si raporte, rekomandime, veprime dhe aktivitete në terren. etj.

Puna për jetën e egër në Prespë po vazhdon duke kryer studime monitoruese duke përdorur metodologjinë e kurtheve të kamerave dhe Studimin mbi mishngrënësit e mëdhenj veçanërisht ariun e murrmë (Ursus Arctos). Duke kryer studime dietike dhe gjenetike do të jemi në gjendje të keni një pamje se cila është dieta e mishngrënësve më të mëdhenj të pellgut dhe me shumë mundësi sa është numri i popullsisë së ariut të murrmë që jeton në Prespë. Përveç kësaj, ne po studiojmë dëmet e shkaktuara nga mishngrënësit e mëdhenj duke intervistuar barinj dhe blegtorë në të gjithë pellgun e Prespës.

Nga malet në ligatinat, Në kuadër të Hartëzimi i Habitateve të Ligatinave sipas standardet e Natura 2000 , do të prodhohet një raport dhe gjithashtu një hartë ndërkufitare që tregon habitatet e gjetura rreth liqenit të Prespës, ndërkohë që do të ndërmerren masa ruajtjeje bazuar në rezultatet.

Puna me popullsinë lokale është një tjetër fokus i rrjetit, prandaj ne fillojmë me më të vegjlit, fëmijët e shkollës. Me aktivitete të brendshme dhe të jashtme, duke zbatuar paketa të Edukimit Mjedisor të dizajnuara dhe të miratuara bashkërisht, ne u mësojmë brezave të ardhshëm rëndësinë dhe bukuritë e rajonit ku jetojmë. Duke përdorur ushtrime dhe lojëra të ndryshme me temë nga natyra, fëmijët mësojnë në një mjedis të relaksuar dhe argëtues. për elementë të ndryshëm të natyrës në rajon si bimët dhe lumenjtë etj.

PrespaNet shkon më tej dhe tenton gjithashtu të edukojë shkencëtarët dhe studentët e rinj nga rajoni, jo vetëm për rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së natyrës, por edhe për të punuar së bashku për të. Me organizimin e shkollave verore ndërkufitare, nxënësit e rinj nga të tre anët e pellgut bashkohen për të fituar njohuri dhe përvojë në terren në një temë të caktuar.

PPNEA është gjithashtu prezente lokalisht në Prespë, më afër rajonit, me një zyre lokale në Dolna Goricë (Goricë e Vogël) ku Oficerja jonë Lokale Cveta, mirëpret të gjithë ata që duan të kalojnë, të mësojnë për punën. të PPNEA dhe rrjetit.

Afati kohor: shkurt 2018- janar 2021

Financimi: PONT – Prespa Ohri Nature Trust, EuroNatur, Fondacioni Aage V. Jensen

Shteti: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Greqia

Partnerët:  MES në Maqedoninë e Veriut, SPP në Greqi

Personat e kontaktit: Klaudja Koçi – Menaxher projekti në PPNEA, Cveta Trajçe – Zyrtare Lokale e PPNEA-së në Prespë

Dhuroni

Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro