Klaudia Koçi

Koordinator për Edukim, Menaxher Projektesh

Klaudja ka kryer masterin me Erasmus+, MA “Transcultural European Outdoor Studies”, në tre universitete të njohura me një traditë shumë të konsoliduar në fushën e Studimeve në natyrë, në Evropë.

Interesat e saj kërkimore janë edukimi në natyrë dhe sistemet e qeverisjes dhe menaxhimit të zonave të mbrojtura.

Ajo menaxhon projektin #PrespaNet si dhe koordinon programet e edukimit të PPNEA-s.