KRIJIMI I NJË METODOLOGJIE PËR VERIFIKIMIN E PRERJES SË PYJEVE NË RAJONIN E MALIT TË MUNELLËS (2019)