Ledi Selgjekaj

Menaxher Projekti

Ledi ka përfunduar studimet e larta në Msc. Biologji Mjedisore, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Ajo ka një interes të lartë në çështjet e ruajtjes së natyrës, veçanërisht në mbrojtjen e biodiversitetit. Interesi i saj kryesor kërkimor është në fushën e Ornitologjisë. Tek PPNEA Ledi menaxhon projekte që kanë në fokus reduktimin e helmimit të paligjshëm të jetës së egër dhe në ruajtjen e llojeve të rrezikuara si Kali i qyqes në Shqipëri.