Ledi Selgjekaj

Menaxher Projektesh

Ledi është Biologe Mjedisore, e diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Ajo ka një interes të lartë në çështjet e ruajtjes së natyrës, veçanërisht në mbrojtjen e biodiversitetit. Interesi i saj kryesor kërkimor është në fushën e Ornitologjisë. Ajo po menaxhon dhe asiston në projekte që janë të fokusuara në trajtimin e helmimeve të paligjshme të kafshëve të egra dhe në ruajtjen e specieve të rrezikuara, shkaba egjiptiane, në Shqipëri.