Ledi Selgjekaj

Menaxher Projekti

Ledi ka përfunduar studimet Bachelor në Biologji dhe Master i Shkencave në Biologji Mjedisore, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Ajo ka një interes të lartë në çështjet e ruajtjes së natyrës, veçanërisht në mbrojtjen e biodiversitetit dhe ruajtjen e llojeve të rrezikuara. Fusha kryesore e interesit dhe ekspertiza e saj qëndron në fushën e Ornitologjisë, ku ajo është pjesë e programit të PPNEA për ruajtjen e shpendëve, duke realizuar punë kërkimore dhe monitorime në terren për shpendët.

Në PPNEA Ledi menaxhon projekte që kanë në fokus reduktimin e helmimit të paligjshëm të jetës së egër dhe në ruajtjen e llojeve të rrezikuara, si Kali i qyqes, në Shqipëri. Ajo është menaxhere e projektit “Jetë e Re për Kalin e qyqes” dhe “BalkanDetox Life”. Gjithashtu, Ledi është përfshirë në një nismë të re që fokusohet në ruajtjen e korridoreve ekologjike në Shqipëri nëpërmjet qeverisjes dhe menaxhimit të zonave të mbrojtura.