Peizazhi i Mbrojtur Vjosë – Nartë: Një parajsë e kërcënuar

Peizazhi i Mbrojtur Vjosë – Nartë: Një parajsë e kërcënuar
Ruajtja e natyrës është një detyrë që na përket të gjithëve, duke përfshirë edhe të rinjtë, të cilët përfaqësojnë të ardhmen e shoqërisë sonë. Mënyra se si ne i edukojmë të rinjtë ka një pasojë të drejtpërdrejtë në vlerat që ata do të kultivojnë dhe në sjelljet që ata do të shfaqin.
 
Ekipi ynë, si një mënyrë për të festuar Ditën Botërore të Ligatinave, mbështeti punën krijuese të disa studentëve nga Universiteti i Arteve, të cilët arritën të krijojnë këtë video të animuar mbi rëndësinë e Peizazhit të Mbrojtur Vjosë – Nartë.
 
Plani i ndërtimit të aeroportit përbën çështjen kryesore ku studentët janë fokusuar, duke u përpjekur për të ndërtuar një narrativë të bazuar në argumente, e cila kundërshton këtë vendim të padrejtë të autoriteteve shqiptare.
 
Postime të ngjashme