BALKANIA ROUTE

“Balkania Route” është një projekt që zbatohet në vendet e Ballkanit me synimin kryesor të forcimit, mbështetjes dhe përmirësimit të infrastrukturës ekzistuese të shtigjeve përgjatë Brezit të Gjelbër të Ballkanit. Ky projekt ka për qëllim krijimin e një rruge piktoreske ecjeje (hiking), të quajtur “Balkania Route”, për të promovuar vlerat e biodiversitetit të vendeve të përfshira dhe për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve lokale. Projekti do të zbatohet nga nëntori i vitit 2023 deri në tetor të vitit 2024.

Ky projekt konsiston në krijimin e një shtegu ecjeje prej 3550 km, i cili do të kalojë përmes Hungarisë, Serbisë, Rumanisë, Bullgarisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Greqisë dhe Turqisë. Në këtë iniciativë janë të angazhuar partnerë të ndryshëm, duke përfshirë Fondacionin Bullgar të Biodiversitetit nga Bullgaria, Organizatën për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) nga Shqipëria, Shoqatën për Mbrojtjen dhe Qytetarët TEAM nga Serbia, organizatën Kthehu në Natyrë nga Turqia, dhe Qendrën e Asociuar për Bimët Mjekësore dhe Manaferrat Ambrozija nga Maqedonia e Veriut.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të diversifikojë ekonominë rurale dhe të krijojë mundësi të reja pune si guida turistike, vëzhgues të shpendëve, edukues mjedisor dhe praktikues të bujqësisë organike. Si pjesë integrale e Brezit të Gjelbër Evropian (EGB), “Balkania Route” synon të promovojë mjete të qëndrueshme jetese, të ruajë burimet natyrore, të nxisë bashkëpunimin dhe të edukojë brezin e ardhshëm.

Si pjesë integrale e EGB (Brezi i Gjelbër Evropian), “Balkania Route” synon promovimin e mjeteve të qëndrueshme të jetesës, ruajtjen e burimeve natyrore, nxitjen e bashkëpunimit dhe edukimin e brezit të ardhshëm.

 

Kohëzgjatja: Nëntor 2023 – Tetor 2024

Financimi: Brezi i Gjelbër Evropian, Bestbelt, me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian

Shtetet: Bullgaria, Shqipëria, Serbia, Turqia, Maqedonia e Veriut

Partnerët: BBF në Bullgari, PPNEA në Shqipëri, TEAM në Serbi, Back to Nature në Turqi dhe Qendra Ambrozija në Maqedoninë e Veriut

Person kontakti: Tina Donefski, [email protected]