Rrugë fluturimi të Adriatikut

MITIGIMI I ELEKTROSHOKUT DHE PËRPASJES ME INFRASTRUKRURËN ENERGJETIKE PËRGJATË KORRIDOREVE TË SHTEGTIMIT DHE RIMËKËMBJA E POPULLATËS SË LEJLEKUT NË SHQIPËRI

Gjatë 20 viteve të fundit rrjeti i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri është rritur së tepërmi, duke përfshirë ndërtimin e shumë linjave të reja të transmetimit dhe impianteve të prodhimit të energjisë. Përpara ndërtimit të këtyre linjave, fatkeqësisht nuk është bërë një vlerësim mbi ndikimet e mundshme që mund të ketë kjo infrastrukturë tek shpendët shtegtues.

LUFTIMI I VRASJEVE PALEGJISHME DHE MARRJA E PALIGJSHME E ZOGJVE NË SHQIPËRI

Vrasja e paligjshme e shpendëve (IKB) është ende problem edhe pse po zbatohet moratoriumi i gjuetisë. Raporti i BirdLife International (2015) për IKB në Mesdhe vlerëson se 206,000-325,000 zogj individualë mund të vriten ose merren ilegalisht çdo vit në Shqipëri. ‘Pushja e paligjshme’ ishte lloji kryesor i paligjshmërisë.

VEPRIMET DREJT REDUKTIMIT TË FENOMENIT TË HELMIMIT TË JETËS SË EGËR NË SHQIPËRI

Ky projekt synon fillimisht të zbatojë aktivitete të rëndësishme për vlerësimin e nivelit dhe ndikimit të helmimit në popullatën e shpendëve grabitqarë në zonat hotspot për helmimin (për shpendët grabitqarë në vend), të zbatojë aktivitete edukuese dhe ndërgjegjësuese dhe të sigurojë një rritje të kapaciteteve drejt arritjes së qëndrueshmërisë, në periudhën pas ndalimit të aktivitetit të gjuetisë.

Dhuroni

Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro