Toka e Kështjellave dhe Shqiponjave

LEC I

Projekti “Toka e Shqiponjave dhe Kështjellave” është fokusuar në tre Zona kyçe të biodiversitetit të identifikuara përgjatë vijës bregdetare shqiptare si zona e Peizazhit të Mbrojtur Vjosë-Nartë, Parku Kombëtar i Butrintit dhe Zona e Karaburun – Mali i Çikës

LEC II

Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), së bashku me Shoqatën Bullgare për Ruajtjen e Shpendëve (BSPB) ështe duke implementuar fazën e dytë të projektit “Toka e Kështjellave dhe Shqiponjave”: Mbështetja e shoqërisë civile në zhvillimin e qasjeve të integruara për ruajtjen e biodiversitetit.

Dhuroni

Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro