Zonat e Mbrojtura për Natyrën dhe Njerëzit

Hyrje:

Shqipëria, po njesoj si vendet e tjerë në gadishullin e Ballkanit, njihet për vlerat e pasura natyrore dhe ato të biodiversitetit. Me një numër të konsiderueshëm llojesh endemik apo habitatesh karakteristike, vendi ynë gëzon një rëndësi ndërkombëtare lidhur me ruajtjen e natyrës.

Shqipëria i ruan këto vlera natyrore nëpërmjet rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura. Për këtë arsye, menaxhimi efiçent dhe i qëndrueshëm i këtyre zonave, nëpërmjet përfshirjes së komunitetit lokal dhe shoqërisë civile është tejet i rëndësishëm, duke ofruar alternativa të qëndrueshme për bashkëjetesën e paqtë midis natyrës dhe njerëzve.

Objektivat e projektit:

  • Përmirësimi i politikave kombëtare për zonat e mbrojtura dhe ruajtjen e biodiversitetit;
  • Nxitja e llogaridhënies së vendimmarrësve;
  • Rritja e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e zonave të mbrojtura;
  • Promovimi dhe mbështetja e aktivizmit civil;
  • Rritja e angazhimit të komuniteteve lokale në menaxhimin e zonave të mbrojtura.

Aksionet:

  • Krijimi i partneriteteve me organizata të shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në Parkun Kombëtar Shebenik – Jabllanicë;
  • Rishikimi i planit të menaxhimit të Parkut Kombëtar Shebenik – Jabllanicë;
  • Rritja e ndërgjegjësimit lidhur me krimet mjedisore në zonat e mbrojtura;
  • Mbështetja e platformave ekzistuese për rritjen e raportimit qytetar rreth krimeve mjedisore;
  • Ofrimi i granteve të vogla për organizata të shoqërisë civile të cilat dëshirojnë të ndjekin praktikat e ofruara nga projekti.

Financimi:

Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA)

WWF Adria

Kohëzgjatja:

2020 -2022

Person kontakti:

Olsion Lama, Menaxher i projektit “Zonat e Mbrojtura për Natyrën dhe Njerëzit” #PA4NP

Email: [email protected]

Mëso më tepër rreth projektit duke klikuar këtu.

Dhuroni

Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro