RAPORTI PARAPRAK MBI ZONËN KYÇ PËR BIODIVERSITETIN KARABURUN – MALI I ÇIKËS (2013)