#togetherforvjosenarte

#togetherforvjosenarte
Ornitologët e Shqipërisë dhe ekspertë ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës pohojnë me bindje se ndërtimi i një aeroporti në brendësi të Peizazhit të Mbrojtur Vjosë-Nartë do të shkatërrojë një ekosistem unik përgjatë rrugës së shtegtimit të Adriatikut, i cili shërben si vend folezimi dhe pushimi për një numër të konsiderueshëm shpendësh.
 
Qeveria e Shqipërisë duhet të dëgjojë ekspertët! Zhvillimi i vendit nuk mund të vijë në kurriz të natyrës!
 
Ndiqni më poshtë dy reportazhe radiofonike mbi çështjen e aeroportit në Vjosë – Nartë.
 
 
Postime të ngjashme