“TOKA E KËSHTJELLAVE DHE SHQIPONJAVE“, NEWSLETTER-I NR.3