Zydjon Vorpsi

Menaxher Projektesh

Zydjon i është kushtuar mbrojtjes së një prej zogjve më të mëdhenj në tokë, pelikanit dalmat. Aktualisht është duke koordinuar një projekt për ruajtjen e pelikanit në lagunën e Karavastasë. Interesat e tij kryesore kërkimore lidhen me ruajtjen dhe biologjinë e pelikanit.