Ariu i Murrmë në kornizën e PrespaNet

Ariu i Murrmë në kornizën e PrespaNet
Ariu i murrmë, gjitari më i madh në Evropë, banon në zonat pyjore malore në pellgun ujëmbledhës të Liqenit të Prespës. Pyjet janë shtëpia e tij, por gjithashtu edhe hapësirat e hapura dhe shkurret frutore.

Herë pas here, ai shihet në zonat fushore pranë pemishteve dhe mbi vijën e sipërme pyjore, sepse e tërheqin bagëtitë që kullosin, manaferrat dhe farat.

Ne kemi monitoruar Arin e Murrmë në Prespë që prej vitit 2017, duke mbledhur informacione të rëndësishme për popullsinë e tij në pellgun ujëmbledhës, ekologjinë dhe kemi pare bashkëjetesën e tij me vendasit.

Fillimisht, ne zbuluam se ai zgjedh një dietë kryesisht me bazë bimore.

Studimi gjenetik, një nga të parët e këtij lloji në rajonin e Ballkanit, tregoi se Prespa ka një popullsi prej 51 indivdësh, arinj të murrmë, të cilët enden të lirë në të treja vendet.

Duke njohur rëndësinë e habitateve për mbrojtjen e ariut, partnerët po përdorin kamerat kurth për të monitoruar korridoret ekologjike brenda zonave të mbrojtura midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.EuroNatur
Society for the Protection of Prespa (SPP)
Macedonian Ecological Society
Protection and Preservation of Natural Environment in Albania
Prespa Ohrid Nature Trust – PONT
Postime të ngjashme