Media ndërkombëtare Euronews i kushton një seri reportazhesh çështjes së ndërtimit të aeroportit në Vjosë – Nartë

Media ndërkombëtare Euronews i kushton një seri reportazhesh çështjes së ndërtimit të aeroportit në Vjosë – Nartë
Ndërkohë që qeveria e Shqipërisë po e bën një vesh shurdh për çështjen e ndërtimit të aeroportit në brendësi të Peizazhit të mbrojtur Vjosë – Nartë, media ndërkombëtare si Euronews i kanë kushtuar asaj një seri reportazhesh.
 
Qeveria e Shqipërisë i ka shpërfillur thirrjet e vazhdueshme të koalicionit të organizatave mjedisore kundër ndërtimit të një aeroporti në brendësi të Vjosë – Nartës. Argumentet ekologjike, ligjore, apo edhe ato lidhur me sigurinë e fluturimeve, janë shpërfillur totalisht. Por, a mundet që kjo qeveri, edhe pas këtij shqetësimi kaq të madh ndërkombëtar, të vazhdojë me të njejtën axhendë?
 
Gjeni më poshtë serinë e reportazheve të realizuara nga Euronews mbi debatin e Vjosë – Nartës.
 
 
 
Postime të ngjashme