Një takim tre-ditor me Bionet

Një takim tre-ditor me Bionet

Përfaqësues nga organizatat mjedisore në rajon, përfshirë Centar za životnu sredinu (Bosnjë dhe Hercegovinë), Mladi istraživači Srbije (Serbi), Sunce (Kroaci), INCA Shqipëri, PPNEA, Green Home, Crnogorsko Društvo Ekologa/Shoqata Malazeze e Ekologeve, dhe Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, u mblodhën për të shkëmbyer eksperiencat dhe për të diskutuar arritjet e secilit prej vitit 2021 deri në 2023. Fokusi kryesor ishin aktivitetet e BioNET përgjatë kësaj periudhe dhe forcimi i rëndësisë së Planit Strategjik BioNET 2021–2025.

Ky takim ishte një mundësi për të forcuar miqësinë dhe për shkëmbimin e ideve për projekte të përbashkëta në të ardhmen.

Postime të ngjashme