Spring Alive

SpringAlive është një program që synon të frymëzojë dhe edukojë fëmijët, familjet e tyre, miqtë dhe mësuesit, në të gjithë Afrikën dhe Euroazinë për mrekullitë e natyrës dhe migrimin e shpendëve, për t’u angazhuar të ndërmarrin masa për shpendët dhe natyrën.

PPNEA iu bashkua nismës Spring Alive në 2016 përmes zbatimit të aktiviteteve të ndryshme të edukimit dhe ndërgjegjësimit për mbrojtjen e llojeve të shpendëve shtegtues. Që prej atij viti PPNEA është koordinator kombëtar për Shqipërinë.

Mësoni më shumë rreth Spring Alive në http://www.springalive.net/