RAPORTI PARAPRAK MBI LAGUNËN E NARTËS, ZONË KYÇ PËR BIODIVERSITETIN (2013)