Menu

bioblitz

Për të nxjerë në pah të gjitha vlerat që mbart natyra jonë dhe në veçanti Brezi i Gjelbër i Shqipërisë dhe Pellgu Ujëmbledhës i Drinit, PPNEA në bashkëpunim me EuroNatur dhe Drin CORDA organizojnë konkursin fotografik mbi natyrën “Alb.Bio.Blitz 2017”. Në këtë konkurs janë të ftuar të marrin pjesë amatorë dhe profesionistë nga e gjithë Shqipëria e më tej.
 
Tematikat e këtij viti janë:
 
Pellgu Ujëmbledhës i Drinit, afati i fundit i aplikimit për këtë temë është data 25 maj 2017.
Uji është burimi më i rëndësishëm dhe më thelbësor në botë, pjesë e jetës së përditshme. Pellgu Ujëmbledhës i Drinit përfaqëson një sistem ujor kompleks me lumenj, liqene, ligatina, ujëra nëntokësor me ekosisteme të pasura në termat e burimeve natyrore. Ky thesar në zemër të Ballkanit është plot me jetë, specie endemike dhe me vende të rëndësishme të njohura në nivel ndërkombëtar. Fotografitë në këtë temë duhet të nxjerrin në pah bukurinë dhe rëndësinë e këtij sistemi ujor kompleks të ndarë nga pesë shtete. Këtu përfshihen momente, peizazhe nga Pellgu Ujëmbledhës i Drinit dhe jeta e egër përgjatë tij. Në këtë basen përfshihen: Liqenet e Prespës, Liqeni i Ohrit, Lumi Drini i Zi dhe Drini i Bardhë, Liqeni i Shkodrës dhe Lumi Bunës.
 
Brezi i Gjelbër i Shqipërisë, afati i fundit i aplikimit për këtë temë është data 15 korrik 2017.
Brez i Gjelbër i Shqipërisë konsiderohet i gjithë kufiri shtëtëror tokësor prej 720 km. Ky konstatim mbështetet në faktin se Shqipëria në të kaluarën ka qenë një vend i izoluar dhe në zonën kufitare nuk lejoheshin aktivite për shfrytëzimin e burimeve natyrore. Në këndvështrimin e larmisë biologjike vargmalet tona kufitare kanë shërbyer si vendstrehim i shumë llojeve të faunës dhe florës Ballkanike. Duke qënë e pamundur të mbrohet i gjithë kufiri, si Brez i Gjelbër i Shqipërisë shërben një rrjet zonash të mbrojtura natyrore ku bëjnë pjesë: i) në krahinën e veriut Liqeni i Shkodrës, Lugina e Valbonës, Lumi i Gashit, Vargmali Korab-Koritnik; ii) në krahinën qëndrore Malet Shebenik-Jabllanicë; iii) në krahinën jugore rajoni Ohër-Prespë, Bredhi i Sotirës dhe zona e Butrintit në skajin më jugor. Për më shumë informacion rreth Brezit të Gjelbër të Shqipërisë ju mund të shfletoni këtë fletëpalosje. Fotografitë në këtë temë duhet të nxjerrin në pah rëndësinë e Brezit të Gjelbër, si një rrejet ekologjik me vlera të larta natyrore dhe një vend i rëndësishëm për jetën e egër.
 
Natyra në trojet Shqipëtare, konkursi në nivel kombëtar mbyllet në ditën botërore të habitateve, datë 7 tetor 2017.
Natyra e vendit tonë është e pasur, e ndërthurur me ekosisteme të larmishme e unike, peizazhe mahnitëse dhe një vend tepër i rendëishëm për jetën e egër. Fotografitë në këtë temë duhet të nxjerrin në pah bukurinë e vendit tonë, rëndësinë e natyrës dhe jetës së egër.
 
Çmimet për tematikat:

 

Pellgu Ujëmbledhës i Drinit
Trastë speciale për dashamirësit e natyrës.

 

Brezi i Gjelbër i Shqipërisë
Një vizitë  në terren me ekipin e PPNEA-së në Parkun Natyror Korab-Koritnik & trastë speciale për dashamirësit e natyrës.

 

Natyra në trojet Shqipëtare
Mountain bike & traste speciale për dashamirësit e natyrës.
 
Fotografët pjesëmarrës në këtë konkurs duhet të kenë parasysh kriteret e aplikimit. Për tu njohur me këto kritere ju lutem vizitoni lidhjen kritere më lart.

Mbështetur nga

Financuar nga

  TOP