Vizitë studimore në Rezervën e Biosferës Rhön, Gjermani

Në datat 21-25 Tetor, PPNEA së bashku me partnerët e saj rajonal, që operojnë në zonën ndërkufitare, Sharr/Šar Planina/Korab-Koritnik, FINCH në Kosovë dhe MES në Maqedoninë e Veriut mundësuan një vizitë studimore për institucionet dhe organizatat lokale, që zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë zonë, drejtë Rezervës së Biosferës Röhn, e njohur si e tillë nga UNESCO (https://biosphaerenreservat-rhoen.de/). Institucionet përfaqësuese nga Shqipëria në këtë vizitë ishin:
• Administrata e Zonave te Mbrojtura – Qarku Kukes • AdZM Diber • Ekologet Kukes • Shoqata “EKSPERTET E RINJ MJEDISOR”, Bulqizë • Destination Management Organization, Kukës Qëllimi i kësaj vizite ishte rritja e kapaciteteve të aktorëve lokal në marrjen e masave specifike për reduktimin e rreziqeve ndaj biodiveristetit duke u bazuar në shembuj konkret që u prezantuan gjatë vizitës studimore si dhe suksesit të menaxhimit në mënyrë të qëndrueshme të zonës së Rezervatit të Biosferës Rhön. Kjo vizitë studimore u mbeshtet nga EuroNatur dhe Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU në kuadër të projektit Nature conservation along the Balkan Green Belt: Analyzing threats, developing solutions and building capacities in the Sharr/Šar Planina/Korab-Koritnik region.
Postime të ngjashme