Brezi i Gjelbër i Ballkanit : Bashkëpunim i arritur në zonën ndërkufitare Shebenik – Jabllanicë

Brezi i Gjelbër i Ballkanit : Bashkëpunim i arritur në zonën ndërkufitare Shebenik – Jabllanicë
Workshopi përmbyllës për Infrastrukturën e Gjelbër ka shënuar kulmin e përpjekjeve tona ndërkufitare, duke ju ofruar pjesëmarrësve mundësinë për të shfaqur rezultatet e projektit dhe arritjet tona të përbashkëta në zonën pilot Shebenik-Jabllanicë.   Për më shumë se 2 vite implementim të projektit, u realizuan studime dhe u përftuan raporte mbi integrimin e infrastrukturës së gjelbër në nivel kombëtar duke u bazuar në politikat europiane, të shoqëruara gjithashtu me rekomandimet mbi përmirësimin e saj.   Ky takim u realizua në kuadër të nismës “Rritja e konektivitetit në Brezin e Gjelbër të Ballkanit”.  
Postime të ngjashme