FTESË PËR TAKIM: “VLERËSIMI I HUMBJEVE TË PYJEVE NË RAJONET E MUNELLËS DHE POLIS-GUR I ZI-VALAMARË (2016-2023)”

FTESË PËR TAKIM: “VLERËSIMI I HUMBJEVE TË PYJEVE NË RAJONET E MUNELLËS DHE POLIS-GUR I ZI-VALAMARË (2016-2023)”

Data: 20.12.2023

Ora: 09:00

Vendi: Tirana International Hotel

Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) ka kënaqësinë t’ju ftojë në takimin e hapur mbi prezantimin e rezultateve të vlerësimit të humbjeve të pyjeve në rajonet e Munellës dhe Polis-Gur i Zi-Valamarë, gjatë periudhës kohore 2016-2023. Ky studim është një përpjekje e Qendrës për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) në kuadër të programit për Rimbëkëmbjen e Rrëqebullit të Ballkanit.

Ju ftojmë përzemërsisht të merrni pjesë ditën e nesërme, në këtë takim të rëndësishëm.

Postime të ngjashme