Deutsche Welle promovon punën e PPNEA-s në Parkun Natyror Korab-Koritnik

Deutsche Welle promovon punën e PPNEA-s në Parkun Natyror Korab-Koritnik
Edhe pse një zonë e mrekullueshme, si për vlerat natyrore, bujqësinë, blegtorinë, apo turizmin e qëndrueshëm, banorët lokal, në kërkim të një jetese më të mirë, gjithnjë e më tepër po largohen prej Parkut Natyror Korab-Koritnik.
 
Por, jo të gjithë kanë vepruar në këtë mënyrë. Disa banorë, nëpërmjet ngritjes së sipërmarrjeve të qëndrueshme, janë të lumtur të jetojnë brenda këtij peizazhi mahnitës, të ushqehen me produktet e zonës e të ruajnë traditën e tyre, e cila do të terheqë gjithnjë e më tepër vizitorë.
 
PPNEA, nëpërmjet ngritjes së Grupit Lokal të Veprimit Korab-Koritnik, do të mbështesë e promovojë sipërmarrjet e qëndrueshme brenda këtij parku, të cilat mundësojnë gjenerimin e të ardhurave për banorët, duke ruajtur, në të njejtën kohë, vlerat e spikatura natyrore dhe biodiversitetin.
 
Gjeni këtu linkun e videos së plotë.
 
https://www.facebook.com/dw.globalideas/posts/10157178911381710
Postime të ngjashme