PËRFUNDIMI I SEZONIT TË MONITORIMIT PËR RRËQEBULLIN E BALLKANIT #2021

PËRFUNDIMI I SEZONIT TË MONITORIMIT PËR RRËQEBULLIN E BALLKANIT #2021
Për më tepër se 60 ditë, kamerat kurth të PPNEA qëndruan të aktivizuara në zonat me potencialin më të madh për të strehuar një nga nënllojet më të veçantë e të rrezikuar në të gjithë botën, rrëqebullin e Ballkanit (Lynx lynx balcanicus).
 
Po njësoj si vitet e kaluara u dokumentua prania e rrëqebullit në habitatet e vërtetuara më parë nga PPNEA. Prania e këtij nënlloji në Malin e Munellës është tashmë e vazhdueshme që prej vitit 2011, duke na treguar se ky habitat strehon një popullatë të vogël e cila ndodhet në një presion të jashtëzakonshëm nga gjuetia e paligjshme, mungesa e gjahut, prerja e pyjeve, etj.
 
Nga vlerësimi paraprak i të dhënave të grumbulluara rezulton se frekuenca e fotografimit për lloje të ndryshëm të faunës së egër është më e ulët se vitet e mëparshme; një indikator i rritjes së kërcënimeve ndaj jetës së egër.
 
Ekipi ynë falenderon të gjithë ata që ndihmuan gjatë këtij procesi, si stafin e AdZM Elbasan, anëtarët e rinj të ekipit #BLRP, apo edhe vullnetarë e mbështetës të PPNEA.
 
Shpërndajini këto copëza nga jeta e egër e Shqipërisë, të gjithë ne duhet ti njohim e mbrojmë vlerat natyrore të vendit tonë!
 
Rrëqebulli i Ballkanit (Lynx lynx balcanicus)
 
Ariu i murrmë (Ursus arctos)
 
Ariu i murrmë (Ursus arctos)
Postime të ngjashme