PPNEA Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Kontrollin e Lartë të Shtetit

PPNEA Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Kontrollin e Lartë të Shtetit
Mbrojtja e mjedisit është një çështje e cila kërkon vëmendjen e një numri të lartë aktorësh, qoftë publik, privat, apo organizata jo-fitimprurëse. Bashkëpunimi mes tyre është pika kyçe nga ku duhet themeluar mbrojtja dhe ruajtja afatgjatë e natyrës, ku qëllime të përbashkëta të drejtojnë veprime konkrete në përmirësimin e situatave problematike.
Kryetari i #KLSH z. @BujarLeskaj theksoi se, “Kjo marrëveshje bashkëpunimi e modernizon dhe përforcon institucionin tonë”. Më tej ai pohoi se: “Të gjithë duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë mjedisin. E gjithë bota po përballet me probleme të lidhura me të, të cilat po afektojnë jetët tona dhe do të dëmtojnë akoma më tepër jetën e gjeneratave të ardhshme, nëse nuk japim të gjithë kontributin tonë”.
Bashkëpunimi me PPNEA-n do të fokusohet në dy departamente auditimi, si Departamenti i Auditimit të Performancës dhe ai i auditimit të Aseteve dhe Mjedisit.
PPNEA e vlerëson së tepërmi angazhimin e #KLSH në bashkëpunimin për çështjet mjedisore, të cilat janë të një rëndësie të veçantë, për arsye se na përkasin të gjithëve.
Postime të ngjashme
Komente

Your email address will not be published.Required fields are marked *