Ruajtja e trashëgimisë së pasur të Shqipërisë

Ruajtja e trashëgimisë së pasur të Shqipërisë
Trashëgimia e pasur natyrore e Shqipërisë, mbart thesare të ruajtura ndër breza. Leksioni i fundit i PPNEA pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës theksoi rëndësinë e njohjes dhe mbrojtjes së këtyre mrekullive. Studentët mësuan rreth përpjekjeve të PPNEA në ruajtjen e biodiversitetit, duke përfshirë veçanërisht ekosistemet me ujë të ëmbël, rrëqebullin e Ballkanit, shpalljen e Zonave të Mbrojtura si Parku Natyror i Munellës,etj. Megjithatë, sfidat tona vazhdojnë, veçanërisht me ndërhyrjet që kërcënojnë zona si Peizazhi i Mbrojtur Vjosë-Nartë. Angazhimi i studentëve dhe profesionistëve të rinj është jetik në nxitjen e një kulture të kujdesit mjedisor. Në thelb, ruajtja e trashëgimisë natyrore të Shqipërisë është një përgjegjësi e përbashkët, që kërkon vigjilencë, mbrojtje dhe mbi të gjitha, një vlerësim e njohje të rrënjosur thellë për thesaret e paçmueshme që përcaktojnë kombin tonë.
Postime të ngjashme