Trajnim mbi monitorimin e shpendëve të pyllit në Parkun Kombëtar Shebenik

Trajnim mbi monitorimin e shpendëve të pyllit në Parkun Kombëtar Shebenik

Së fundmi, PPNEA organizoi një trajnim dedikuar monitorimit të shpendëve të pyllit, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues nga të gjitha Administratat rajonale të zonave të mbrojtura, Agjencia Kombëtare e Zonave të mbrojtura, si dhe përfaqësues nga PPNEA. Trajnimi u udhëhoq nga eksperti slloven, Tomaz Mihelic, i cili ndau ekspertizën e tij nga @DOPPS Birdlife Slovenia.

Gjatë këtij trajnimi 2 ditor, pjesëmarrësit patën mundësinë të informoheshin nëpëmjet një sesioni teorik mbi metodologjinë e përdorur për monitorimin e disa llojeve të shpendëve të pyllit, të cilët shërbejnë si indikatorë të cilësisë së pyjeve apo ekosistemeve pyjore. Për më tepër, pjesëmarrësit u njohën dhe me disa metoda konkrete të monitorimit të këtyre llojeve, nëpërmjet sesionit praktik të zhvilluar në Rrajcë, pjesë e Parkut Kombëtar Shebenik.

Rritja e kapaciteteve në këtë fushë i shërben institucioneve që punojnë pranë zonave të mbrojtura, duke kontribuar në një monitorim apo menaxhim sa më efektiv të rrjetit të zonave të mbrojtura.

Një falenderim i madh i shkon ekspertit slloven Tomaz Mihelic, për ndarjen e ekspertizës së tij me gjithë pjesëmarrësit mbi metodat më të mira të monitorimit të llojeve të shpendëve të pyllit, si dhe gjithë pjesëmarrësve.

Postime të ngjashme