Vlorë, punë intensive për mbledhjen e të dhënave për prezencën e fokës së Mesdheut

Vec monitorimit të përbashkëtnë Parkut Kombëtar Detar Karaburun-Sazan me Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore për identifikimin e shpellave detare potenciale për qëndrimin e fokës së Mesdheut, një ekip i PPNEA-së filloi mbledhjen e të dhënave me anë të pyetsorëve. Specialistë dhe vullnetarë intervistuan banorë vendas, peshkatarë dhe operatorët turistikë rreth fokës dhe prezencës së saj në bregdetin e Shqipërsë. Nisur nga prezenca e fokës në rajonin e Vlorës bëri që grupi i punës të fokusohet si fillim në këtë zonë dhe për të vazhduar më pas në zona të tjera potenciale të vendit.
Postime të ngjashme
Komente

Your email address will not be published.Required fields are marked *