Vlorë, punë intensive për mbledhjen e të dhënave për prezencën e fokës së Mesdheut

Vec monitorimit të përbashkëtnë Parkut Kombëtar Detar Karaburun-Sazan me Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore për identifikimin e shpellave detare potenciale për qëndrimin e fokës së Mesdheut, një ekip i PPNEA-së filloi mbledhjen e të dhënave me anë të pyetsorëve. Specialistë dhe vullnetarë intervistuan banorë vendas, peshkatarë dhe operatorët turistikë rreth fokës dhe prezencës së saj në bregdetin e Shqipërsë. Nisur nga prezenca e fokës në rajonin e Vlorës bëri që grupi i punës të fokusohet si fillim në këtë zonë dhe për të vazhduar më pas në zona të tjera potenciale të vendit.
Postime të ngjashme