Ndërmarrja e masave për t’i dhënë fund helmimit të paligjshëm të jetës së egër në Ballkan

Ndërmarrja e masave për t’i dhënë fund helmimit të paligjshëm të jetës së egër në Ballkan
Tiranë, Shqipëri – 05.06.2023 – Fenomeni i helmimit tashmë përfaqëson një nga çëshjet më alarmante dhe urgjente të ruajtjes së natyrës, duke ndikuar drejtpërdrejt në zhdukjen e llojeve të rrezikuara. Helmimi i paligjshëm i jetës së egër vazhdon të jetë një kërcënim i rëndë për ekuilibrin delikat të natyrës në Ballkan. Kjo praktikë mizore dhe pa dallim, e nxitur nga besimi i gabuar për zgjidhjen e konflikteve midis njeriut dhe jetës së egër, po shkakton pasoja të mëdha mbi mjedisin, biodiversitetin dhe shëndetin publik. Ka ardhur koha ti japim fund kësaj sjelljeje shkatërruese! Ekipi i projektit BalkanDetox LIFE, në bashkëpunim me shtatë vende të Ballkanit, po lufton kundër helmimit të paligjshëm të jetës së egër. Me një angazhim të vendosur për të forcuar kapacitetet kombëtare dhe për të rritur ndërgjegjësimin për këtë çështje urgjente, projekti synon të mbrojë llojet e rrezikuara të shkabave, si trashëgimi natyrore e rajonit dhe synon të nxisë një bashkëjetesë harmonike midis njerëzve dhe jetës së egër. Si pjesë e përpjekjeve tona të vazhdueshme, ne po ju sjellim dy video të animuara, të cilat hedhin dritë mbi ashpërsinë e helmimit të paligjshëm në Ballkan. Ky rrëfim vizual bindës gjithashtu zbulon ciklin vicioz të vdekjes të shkaktuar nga karremat helmues, duke ekspozuar ndikimin shkatërrues në ekosistemet dhe llojet e rrezikuara që banojnë në to. Ju ftojmë të pasqyroni urgjencën e kësaj çështjeje dhe bashkohuni me ne në luftën tonë kolektive kundër këtij kërcënimi. Thyerja e ciklit të helmimit të paligjshëm të kafshëve të egra kërkon bashkëpunim midis qeverive, organizatave dhe komuniteteve lokale. Projekti BalkanDetox LIFE po ndërmerr hapa jetik drejt arritjes së këtij qëllimi. Ne po punojmë për të rritur kapacitetet e institucioneve përkatëse, për të rritur masat e zbatimit të ligjit kundër këtij krimi, për të promovuar miratimin e strategjive parandaluese dhe alternativave të sigurta ndaj përdorimit të karremeve helmues. Nëpërmjet fushatave gjithëpërfshirëse të edukimit dhe ndërgjegjësimit, ne kërkojmë të angazhojmë të gjithë aktorët në luftën për të mbrojtur shkabat dhe lloje të tjera të rrezikuara brenda rajonit. Bashkohuni me ne në këtë përpjekje vendimtare për të mbrojtur faunën e egër në Ballkan dhe për të ruajtur trashëgiminë natyrore që ndajmë. Qëndroni të lidhur me përditësimet e projektit tonë për të dëshmuar ndikimin pozitiv të përpjekjeve tona kolektive. Së bashku, ne mund t’i japim fund helmimit të paligjshëm dhe të sigurojmë një të ardhme ku njeriu dhe jeta e egër të jetojnë në harmoni. LINK: Albanian subs BalkanDetox LIFE animation video – YouTube LINK: Albanian Animation video BalkanDetox LIFE BDL The vicious cycle of death by poisoning – YouTube Contact: Ledi Selgjekaj, Menaxhere Projekti PPNEA / [email protected] Lorena Pyze Xhafaj, Oficere për Komunikimin dhe Marrëdhënien me Publikun / [email protected] Shënime për editorët: Rreth BalkanDetox LIFE: Projekti BalkanDetox LIFE është një nismë bashkëpunuese që synon të luftojë helmimin e paligjshëm të jetës së egër në Ballkan. Projekti punon ngushtë me shtatë vende të Ballkanit për të forcuar kapacitetet kombëtare, për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të promovuar masat parandaluese për mbrojtjen e llojeve të rrezikuar dhe ruajtjen e biodiversitetit në rajon. Për më shumë informacion, vizitoni: BalkanDetox LIFE: New project combats illegal wildlife poisoning across Balkan countries – PPNEA
Postime të ngjashme