Programi i Rimëkëmbjes së Rrëqebullit Ballkanik

Programi Balkan Lynx Recovery Program (BLRP) është një projekt partneriteti që zbatohet në Gadishullin e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Maqedoni e Veriut dhe Kosovë), që nga viti 2006 dhe në vazhdim. Konkretisht, projekti po zbatohet nga OJQ-të partnere si, Mbrojtja dhe Ruajtja e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), Shoqëria Ekologjike e Maqedonisë (MES) dhe grupi i Veprimit të Përgjegjshëm Mjedisor (ERA) në Kosovë me mbikëqyrjen e Ekologjisë së Mishngrënësit dhe Menaxhimit të Kafshëve të Egra (KORA). ) në Zvicër dhe fondacioni Euronatur në Gjermani.

Rrëqebulli i Ballkanit është një nëngrup i rrëqebullit euroaziatik me një madhësi totale të popullsisë rreth 30 individë të pjekur që nga viti 2015. Popullata e njohur aktualisht është e shpërndarë midis dy bërthamave të popullsisë në Maqedoni (Parku Kombëtar i Mavrovës) dhe Shqipëri (mali i Munellës). Për më tepër, ajo është e pranishme në Bjeshkët e Nemuna në Kosovë. Për shkak të madhësisë shumë të vogël të popullsisë, rrëqebulli i Ballkanit klasifikohet si i rrezikuar në mënyrë kritike sipas vlerësimit të Listës së Kuqe të IUCN për këtë nënspecie në vitin 2015. Ai konsiderohet gjithashtu popullata autoktone më e kërcënuar e rrëqebullit në Evropë. Në këtë sfond, kërkohet një veprim urgjent konservues për të shmangur zhdukjen e rrëqebullit të Ballkanit.

Qëllimi i programit: Vizioni i BLRP-së ​​është “ekzistenca afatgjatë e një popullate të qëndrueshme të rrëqebullit të Ballkanit në gamën e saj historike të shpërndarjes në harmoni me dhe të mbështetur nga komunitetet lokale”. BLRP ka tre objektiva ruajtjeje: (1) Rrëqebulli i Ballkanit; (2) Preja e rrëqebullit ballkanik; dhe (3) Habitati i rrëqebullit të Ballkanit. Qëllimet afatgjata të projektit janë: Krijimi i një sistemi të vazhdueshëm monitorimi të rrëqebullit të Ballkanit dhe gjahut të tij, zgjerimi dhe bashkëpunimi ndërmjet aktorëve të ndryshëm në zonat e fokusit, si dhe shpallja dhe përmirësimi i Zonave të Mbrojtura dhe rikuperimi i habitatit.

Projekti BLRP po hyn në fazën V (2019-2020) dhe zbatimi i tij është planifikuar bazuar në gjashtë strategji të hartuara gjatë gjysmës së parë të vitit 2019, si: Operacioni, Edukimi, Politika Kombëtare, Deklarata e Zonës së Mbrojtur, Efektiviteti i Zonës së Mbrojtur dhe Kërkimi. dhe Monitorimi. Fillimisht, çdo strategji u hartua duke ndjekur një logjikë të përgjithshme dhe më pas strategjitë u përshtatën për t’iu përshtatur kushteve të ndryshme politike dhe socio-ekonomike në Shqipëri. Faza I dhe II u financuan gjithashtu nga NINA dhe SCOPES.

Afati kohor: 2006 – në vazhdim

Financimi: MAVA dhe Euronatur

Shteti: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova

Partnerët: PPNEA në Shqipëri, MES në Maqedoninë e Veriut, ERA grupi në Kosovë, KORA në Zvicër dhe EuroNatur në Gjermani.

Personat e kontaktit: Bledi Hoxha – Menaxher projekti në PPNEA